Tenö Varv underhåller, renoverar och reparerar för svensk yrkessjöfart

Ända sedan starten 1967 har Tenö Varv varit en stark partner till den svenska yrkessjöfarten. Idag är vi ett modernt och välutrustat varv och en av de största aktörerna på Sveriges östkust. Vår långa erfarenhet och vårt kunnande inom alla slags varvsarbeten borgar för att du som kund kan känna dig trygg och säker oavsett vilken typ av arbete vi utför på ditt fartyg eller din anläggning.
 

Vi gör rätt saker rätt

Vårt mål är att uppfylla dina önskemål och att lösa dina problem på bästa möjliga sätt, till rätt totalkostnad. Våra erfarna projektledare tillsammans med tekniker, mekaniker, elektriker, svetsare och målare ansvarar för att varje del av projektet genomförs som överenskommet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, vilket borgar för uppdragen utförs till högsta kvalitet, samtidigt som du alltid känner dig proffsigt och personligt bemött i alla dina kontakter med oss. Det är mycket viktigt för oss att du är helt nöjd när jobbet är klart!
 

Vi värnar om miljö och hälsa

Genom aktivt, långsiktigt arbete inom ramen för vår Miljöcertifiering åstadkommer vi minsta möjliga miljöpåverkan i det känsliga skärgårdsområde där vi verkar.  Vi är arbetsmiljöcertifierade och värnar om att våra medarbetare ska skall ha en sund och säker arbetsmiljö som främjar god hälsa och minimerar risken för skador. Vi jobbar kontinuerligt med att vara marknadsledande inom kompetensutveckling avseende miljövänlig teknik, utan att göra avkall på funktion och kvalitet. Nöjda medarbetare gör ett gott jobb!
 
NYHET – Tenö varv firar 50 år! Läs mer om det här >
 

Välkommen till Tenö Varv AB!

 

Broschyr Tenö Varv

 

 

 

 

 

 

 

 

”En stark partner” – läs mer i vår digitala broschyr.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Första varvet med Miljöcertifiering

Tenö Varv Certifiering

Tenö var det första varvet i Sverige att Miljöcertifieras enligt ISO 14001. Vi har bland annat en egen reningsanläggning där spill-, avlopps-, smält- och regnvatten från varvsområdet renas och alla miljövådliga ämnen avskiljs. Allt avfall sorteras och miljövådliga ämnen och material destrueras på plats eller transporteras till annan destruktionsanläggning.

Policy/Affärsidé
Tenö varv är en av de ledande leverantörerna av varvstjänster i Stockholmsregionen.

Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på avtalad tid.

Vi bedriver ett framskjutet kvalitetsarbete för att minska antalet reklamationer. Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten och i valet av produkter. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ser att tillämpliga lagar och krav skall följas är ett minimum i vårt arbete, samtidigt som vi med rätt och säkert handhavande av material och utrustning undviker olyckor och begränsar varje slag av förorening.

För att förverkliga våra mål ska verksamheten bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall. Vi ska ständigt förbättra hanteringen av våra arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda.

 

Tenö Varv AB, Box 27, 185 21 Vaxholm, 08-128 784 00, info@tenovarv.se
(c) Copyright Tenö Varv AB 2017