Tenö varv firar 50 år!

Ända sedan 1967 har Tenö varv servat den svenska yrkestrafiken och den 29:e september var det dags att fira 50 år i branschen tillsammans med kunder, samarbetspartners och andra intressenter.

Det blev en mycket trevlig och välbesökt tillställning, som pågick hela dagen ute på varvet vid vackra Tenö. Samarbetspartners inom sjöfartsnäringen ställde ut och knöt nya kontakter, det minglades och gästerna gick tipspromenad runt varvet.

Från foodtrucken bjöds det på förtäring, kaffe och kaka och inne i partytältet gick popcornmaskinen varm.

Tenö varv tackar varmt alla som kom och firade tillsammans med oss och vi ser fram emot nästa 50 år med spänning och tillförsikt.

Se och läs mer från firandet i bildgalleriet nedan.

 


2017-10-02

 

Öckeröborgen AB, som genom dotterbolag driver varven Ö-varvet och Hasslö varv, går in som ägare i Tenö Varv och Simrishamns Varv

Öckeröborgen AB bildar tillsammans med ägarna till Simrishamns Varv och Tenö Varv ett nytt, gemensamt ägt moderbolag Maringruppen Norden AB för de två varven. Simrishamns Varv har hittills ägts av Björn Andersson, Martin Andersson och Johan Andersson. Tenö Varvs ägare är Thomas Marshall, Urban Fridén och det finska varvet Uudenkaupungin Työvene, vilka nu fortsätter med den nya ägaren att utveckla verksamheten vid varven.

 

Logo Simrishamns Varv, Tenö Varv, Öckeröborgen

 

 

 

2015-12-03

Spara

Spara

Spara

Invigning torrsättningsvagnTenö Varv AB har investerat i en ny mobil 100-tons torrsättningsvagn

Tenö Varv AB har under en lång tid undersökt möjligheterna att utöka torrsättningskapaciteten vid anläggningen i Vaxholm, som ett komplement till den befintliga 600- tons slipen. Efter mycket sökande föll till sist valet på en torrsättningsvagn från Roodberg i Holland. Vagnen klarar att ta upp fartyg i storleken 35 x 9 meter och med en vikt av hela 100 ton.
 
Invigning
Fredagen den 29 maj hölls invigning och demonstration av den nya torrsättningsvagnen. Ett 60- tal inbjudna gäster från rederibranschen, samarbetspartners och utställare från marinmotorbranschen, färgtillverkare, sjöentreprenadföretag, m.fl. följde med stort intresse upptagning och parkering av ett fartyg. Efter demonstrationen bjöds på enklare förtäring och mycket mingel, nya affärskontakter och informationsutbyten mellan de medverkande.
 
Lite fakta…
Torrsättningsvagnen
Vagnen är tillverkad av Roodberg i Holland och är, tillsammans med en systervagn på kontinenten, den största i sitt slag i världen från denna tillverkare.
 
Den väger 28 ton, med fyrhjulsstyrda fyrdubbla boggihjul. Dragbalken går att köra ut till 24 meter för att vagnen ska nå ut till tillräckligt långt för djupgående fartyg, samtidigt som dragfordonet fortfarande kan stå kvar torrskodd på land.
 
Alla hydrauliska funktioner fjärrstyrs från styrhytten i dragfordonet och sköts helt och hållet av föraren.
 
Dragfordonet
Dragfordonet har inköpts från Finnair och är en flygplansbogserare som tidigare tjänstgjort på Helsingfors flygplats. Den har modifierats och kompletterats av Tenö Varv själva med ytterligare en dieselmotor som driver hydrauliken till torrsättningsvagnen.
 
Dragfordonet är en riktig klump som väger drygt 30 ton! Den har fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrivning och nu också dubbla motorer. En för framdrivning och en för hydrauliken.
 
Sliprampen
För att möjliggöra denna torrsättningsmetod har man investerat ett flertal miljoner i betonggjutning under vattnet av en ny 45 meters ramp. Samtidigt har den stora 600- tonsslipens räls bytts ut, förstärkts och gjutits in. Dessutom har en hel del asfalteringsarbeten utförts i anslutning till rampen för att erhålla en plan och stabil körbana för hela ekipaget som fullt lastat kan väga upp till dryga 160 ton!
 
Ny marknad
Tenö Varv AB ser nu en helt ny marknad med korta torrsättningstider, snabba servicereparationer, vinterförvaring av fartyg som inte brukas vintertid, mm. Detta samtidigt som aktiviteten med vagnen inte stör övriga torrsättningar på den stora slipen. En stor mängd fartyg kan i och med investeringen servas eller förvaras samtidigt.
 
 
2015-06-01

Vi är grossister för Jotun marin- och industrimålningsprodukter

Nu säljer vi Jotuns marin- och industrimålningsprodukter. För produktförfrågan och beställning kontakta vår försäljare Johnny Åsensjö, telefon 08-541 703 12, johnny.asensjo@tenovarv.se.

 

Jotun logo

 

 

2015-05-21

Tenö Varv AB utökar verksamheten!

Nu breddar vi kapaciteten och servicen till dig som kund med nya lokaler och mer än fördubblad torrsättningskapacitet!

Nya servicelokaler

Vi planerar för nya servicelokaler där vi kan ta in fartygen och utföra underhållsarbetena i en väderskyddad miljö. Detta innebär en förkortad genomförandetid och en bättre arbetsmiljö för våra servicetekniker, samtidigt som arbetena kan utföras i dåligt väder.

Fördubblad torrsättningskapacitet

Vi har beställt en stor upptagningsvagn av typen ”Roodbergh” med vilken vi kan ta upp fartyg på hela 100 ton! Vagnen tillverkas just nu i Holland och den nödvändiga upptagningsrampen anläggs i dagsläget på varvet.  Vi kommer när detta är klart att kunna ta upp fartyg även då slipen är upptagen av annat fartyg och palla upp dem på varvsområdet eller köra in dem i de nya servicelokalerna för underhållsarbete.

Tenö Varv översiktsbild
Vårt ”nya” varvsområde

Waxholmsbolagets systerfartyg Dalarö och Sandhamn avlöser varandra!

Dalarö ligger på slipen för bottenmålning med mera och sjösätts 2014-05-16 samma dag tar vi upp Sandhamn för likartade arbeten här på varvet.

DalaröSandhamn

GustavsbergVIIFölj varvsöversynen av Gustavsberg VII

Gustavsberg VII, Strömma Turism & Sjöfart, ligger nu på Tenö Varv för varvsöversyn. Följande ska bland annat åtgärdas: bottenbesiktning, plåtbyte i däck, baren ska demonteras och återmonteras, fönsterventiler i byssan ska repareras eller bytas ut, de ska kunna stängas vattentätt med stormluckorna, bottenbehandling, läckage tak i matsalen ska åtgärdas, tjockleksmätning och bedömning skick fördäck och skrov insida, lagerbyte generator. 2014-01-31

Klassningspunkter denna torrsättning:
Bottenbesiktning
Skrov utvändigt okulärt
Bottenventiler
Skrov, insida akterpik
Hjärtstockspel
Propelleraxeltätning
Hylslagerspel
Propeller
Styrmaskin okulärbesiktning

Samt installation av nytt manöversystem

Snabbfakta om Gustavsberg VII

Byggd 1912 vid Oskarshamns mekaniska verkstad. Beställare är AB Gustavsbergs Fabriks Intressenter.

År 1929 såld till Waxholms Nya Ångfartygs AB (nuvarande Waxholmsbolaget). Omdöpt till ”Saxaren”.

År 1964 grundstöter i Saxarfjärden och sjunker. Säljs till ångbåtsentusiasterna Staffan Lindé och Hans Johansson för 1200 kr. Bärgas och upprustas vid Ekensbergs Varv.

År 1973 efter ett kort mellanspel och en del olika ägare säljs fartyget till Ångfartygets AB Strömma Kanal.

År 1974 och 2013 ”bröllopsfartyg” som transporterar  Prinsessan Christina och Tord Magnusson med bröllopsgäster från Riddarholmen till Drottningholm och 2013 gör fartyget samma resa med Prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill tillsammans med Waxholm III, byggd 1903, som också är en återkommande gäst på Tenö Varv.

Källa snabbfakta: www.skargardsbatar.se

Följ vår varvsöversyn av Gustavsberg VII genom att klicka på länken.

KBV050 översyn hos Tenö VarvKBV 050 hos Tenö Varv för översyn

Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 050 under sjösättning efter 3-årsöversyn, för vidare översyn vid utrustningskaj.

Fartyget byggdes 1983 och byggdes om 1991 genom förläggning av midskepps med sex meter samt utrustades med ny back. I förlängningsdelen finns två stycken lastoljetankar. Fartyget har tidigare opererat på västkusten, men har nu Södertälje som hemmahamn.

 

 

 

 

 

 

Skärgårdsredarmässan 2013

Skärgårdsredarmässan 2013

Den 17 oktober hölls Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa i Eriksbergshallen i Göteborg. Tenö Varv gjorde gemensam sak med Simrishamns Varv och delade monter. Mässan var välbesökt av branschfolk från de flesta delar av rederinäringen, både kunder och leverantörer. På bilden syns Thomas Marshall, VD Tenö Varv AB och Björn Andersson, vice VD på Simrishamns Varv AB.

Dagen avslutades med en utställarbankett och underhållning.

 

 

 

 

 

 

 

Styrhytt kollage

Tenö Varv bygger styrhytter

På uppdrag av Trafikverket Färjerederiet bygger Tenö Varv AB nya styrhytter till vägfärjorna Kajsa-Stina och Karin. Arbetet påbörjades under sommaren 2013 och beräknas vara klart i slutet av september. Ansvarig projektledare är Urban Fridén. Arbetsledare är Emanuel Morales och Jan-Erik Andersson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenö Varv AB, Box 27, 185 21 Vaxholm, 08-128 784 00, info@tenovarv.se
(c) Copyright Tenö Varv AB 2017