Tenö Varv Om Tenö Varv AB

Tenö Varv, vackert beläget i Vaxholms skärgård, stod färdigt 1967 och har allt sedan dess servat svensk yrkessjöfart med kvalificerade underhålls- och reparationsarbeten. Varvet har varit i svenska statens ägo men har drivits som en egen resultatenhet inom Trafikverket Färjerederiet.

1 april 2013 såldes Tenö Varv till är ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene OY, Finland.

1 december 2015 gick Öckeröborgen AB, som genom sitt dotterbolag driver varven Ö-varvet och Hasslö Varv, in som ny ägare i Tenö Varv och Simrishamns Varv, i ett nytt gemensamt ägt moderbolag Maringruppen Norden AB. Ö-borgen driver flera andra företag inom bolaget, bland annat Ö-varvet, Hasslö Varv, Simrishamns Varv Berg Marin, Power House, Imatech Marin & Industri samt Marine Parts Europe.

Vi erbjuder och utvecklar marknadens främsta tjänster inom maritimt underhåll och reparation. Våra kunder skall möta engagerade medarbetare på ett välutrustat och modernt varv som arbetar rationellt och kostnadseffektivt. Vårt mål är att Tenö Varv AB skall vara din prioriterade partner när det gäller kvalificerade varvsarbeten och arbeten på kajanläggningar och färjelägen. Och när varvet behöver komma till fartyget kör vi ut med vår välutrustade servicebil eller -båt och gör jobbet på plats.

Vi är certifierade för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete enligt ISO 14000,ISO 9001, OHSAS 18001 och AFS 2001:1. Vi är medlemmar i Föreningen Sveriges Varv.

Bland våra återkommande kunder finns Waxholmsbolaget, Stockholm Sightseeing, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Strömma Kanalbolaget, Trafikverket Färjerederiets vägfärjor, Blidösundsbolaget samt utbildningsfartyg och passagerar-/ arbetsfartyg från många andra rederier.