Leveransvillkor

Tenö Varv AB arbetar och levererar varor samt tjänster enligt SAFE 18.

SAFE 18