Leveransvillkor

Tenö Varv AB arbetar och levererar varor samt tjänster enligt AVR 10-5SAFE 18 och NLM 10